Nybygg i Salem menighet

Egenkapital
Økt månedlig givertjeneste
+ 40300 kr
Mål: + 120 000 kr
Oppdatert 30.11.19
5889900kr
Mål: 6 000 000 kr
Oppdatert 19.12.19

Veien mot nybygg

Innsamlingsmål
I april 2018 vedtok styret i Salem menighet et mål om å samle inn egenkapital til nytt bygg. Målet er satt til minimum 6 mill kr, hvorav 3 mill kr allerede er på plass gjennom tidligere innsamling og salg av annen eiendom. I tillegg er målet å øke fast månedlig givertjeneste med 120 000 kr til drift av et moderne menighets- og misjonssenter i hjertet av Trondheim sentrum.

Ekstern finansiering
Samtidig med innsamlingen arbeider styret med inntil 3 mill kr i finansiering fra eksterne aktører. Til sammen vil total egenkapital og økt givertjeneste danne grunnlaget for lånefinansiering av nybygg innenfor en kostnadsramme på 35 mill kr.

Hvorfor bygge nytt?

Åpne menigheten for byen
Salem menighet er en kirke full av liv - nesten hele døgnet, hver dag gjennom hele året. Men utenfra er det lite som viser aktiviteten bak den lukkede fasaden. Vi ønsker å åpne oss mer for byen slik at vi kan nå lengre ut, og byen lettere kan komme inn.
Misjonssenter
Siden oppstarten i 1865 har Salem hatt et varmt hjerte for sine omgivelser. Vi drømmer om å nå enda lengre ut med Guds godhet gjennom barmhjertighet og misjon. Det nye bygget skal være et misjonssenter for Normisjon i Midt-Norge, resten av landet og verden forøvrig.
Gå Ut Senteret
Vår egen bibel- og misjonsskole holder til i leide lokaler ved Berg prestegård. Ved å flytte Gå Ut Senteret til sentrum kan skolen utvides med flere linjer, studentene får et tettere forhold til menigheten, og nybygget fylles med enda mer aktivitet på dagtid.
Behov for oppussing
Dagens menighetslokale er fra 1930-tallet og har etterslep på vedlikehold i påvente av arbeid med nybygg. 
Hundrevis av studenter
Hver lørdag kveld er Salem praktisk talt stappfull av studenter og unge voksne. Vi ønsker å kunne ta imot flere.
Gode rom for barn
Flere av gruppene på søndagsskolen har for små og dårlige rom. Og i Salem myldrer det av barn! 
Vekst blant familier
De siste årene har antallet familier i menigheten økt jevnt og trutt. Vi vil at Salem skal bli et hjem for enda flere.
Plass for den gode samtalen
Dagens lokaler har begrensede arealer for mingling og møter mellom mennesker. Vi trenger plass for gode samtaler.
Utleiemuligheter
Nytt bygg vil kunne gi mulighet for utleie av moderne lokaler til konserter, konferanser og undervisning.

Hvordan kan jeg bidra?

Gi engangsbeløp

Vi har som mål å samle inn 3 mill kr i løpet av våren/sommeren 2018. Gavene settes til side på egen nybyggkonto.

Fast givertjeneste

For å kunne drifte et nytt og moderne menighetsbygg må menighetens månedlige givertjeneste økes med 120 000 kr.