Nybygget

Styret i menigheten har utredet ulike alternativer for nytt menighetsbygg. Alternativet som ligger til grunn for innsamlingen innebærer hovedsakelig oppgradering av storsalen, riving av lillesalen, nytt tilbygg med kafé/vrimleareal og klasserom, nye toaletter, heis og etablering av galleri bakerst i storsalen. Kostnadsrammen er estimert til 35 mill kr og prosjektet forutsetter en samlet egenkapital på 9 mill kr og 120 000 kr i økt fast månedlig givertjeneste.

En endelig beslutning om hvordan nybygget skal se ut vil bli gjort av menighetens årsmøte. Det er nå behov for å gjennomføre innsamling til egenkapital og økning av fast månedlig givertjeneste for å konkretisere de økonomiske rammene for nytt bygg.

Illustrasjonene som brukes i forbindelse med innsamlingen er utarbeidet av ROJO arkitekter og viser de foreløpige siste skissene for nybygg i Prinsens gate 22b.